451

Redirect

Neoficiálne (Microsoft Internet Information Services)
do poštovej schránky používateľa sa nedalo dostať

Špecifikácia stavového kódu HTTP 451

Ak sa klient pokúša pripojiť k nesprávnemu serveru (t. j. k serveru, ktorý nemá prístup k používateľovej poštovej schránke) alebo ak existuje efektívnejší server, ktorý možno použiť na dosiahnutie používateľovej poštovej schránky, potom sa vráti chyba 451 Redirect Presmerovanie.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 451 Redirect je špecifikovaný v časti 3.1.5.2.2 časti HTTP IIS.

Ako vyhodiť stavový kód 451 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 451 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(451) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 451

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 451 Redirect) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 451 Redirect
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=451
Stav: 451 Redirect
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 451 Redirect

Kompatibilita stavového kódu 451 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

http.StatusUnavailableForLegalReasons
Response::HTTP_UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS
:unavailable_for_legal_reasons
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub