449

Retry With

Neoficiálne (Microsoft Internet Information Services)
Stavový kód označuje, že požiadavku nie je možné splniť, pretože klient neposkytol dostatok informácií.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 449

Stavový kód 449 Retry With Retry With znamená, že požiadavka nemôže byť splnená, pretože klient neposkytol dostatočné informácie. Nový stavový kód rozšírenia je definovaný takto (s použitím syntaxe Augmented Backus-Naur Form (ABNF), ako je uvedené v [RFC2616], časť 2.1).

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 449 Retry With je špecifikovaný v časti 2.2.6 časti HTTP IIS.

Ako vyhodiť stavový kód 449 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 449 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(449) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 449

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 449 Retry With) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 449 Retry With
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=449
Stav: 449 Retry With
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 449 Retry With

Ako vyriešim problém so stavovým kódom 449?

Tento stavový kód označuje, že požiadavka by mala byť opätovne odoslaná z dôvodu chýbajúcej časti. IIS vracia tento stavový kód, aby klientovi oznámil, že má požiadavku zopakovať s požadovanými informáciami.

Pri riešení problému so stavovým kódom HTTP IIS 449 Retry With postupujte podľa týchto krokov:

 • Identifikujte príčinu: Pred odstránením problému musíte pochopiť, prečo server vracia tento stavový kód. Skontrolujte telo odpovede HTTP alebo protokoly servera, pretože zvyčajne obsahujú viac informácií o tom, ktorá časť požiadavky chýba alebo je nesprávna.
 • Doplňte chýbajúce informácie: V závislosti od dôvodu chyby 449 Retry With môže byť potrebné:
  • doplniť alebo zmeniť konkrétne pole hlavičky.
  • doplniť alebo opraviť niektoré údaje v tele požiadavky.
  • poskytnúť ďalšie požadované parametre alebo informácie o overení.
 • preskúmať stranu klienta: Ak máte webový formulár alebo aplikáciu, ktorá odosiela požiadavky na server IIS, uistite sa, že všetky požadované polia, hlavičky a informácie sú zadané a odoslané správne.
 • Overte konfiguráciu servera: Je možné, že server IIS alebo aplikácia na serveri je zle nakonfigurovaná, a preto vracia stavový kód 449 Retry With, aj keď je požiadavka správna. Skontrolujte nastavenia servera, najmä nastavenia overovania požiadaviek, overovania a autorizácie.
 • Aktualizácia a záplaty: Uistite sa, že server IIS a všetky webové aplikácie, ktoré na ňom bežia, sú aktuálne. Niekedy sa chyby dajú odstrániť aktualizáciami alebo záplatami.
 • Kontrola externých závislostí: Ak váš server preposiela požiadavky na inú službu alebo závisí od externej služby, skontrolujte, či táto externá služba funguje správne a poskytuje požadované informácie.
 • Restart klienta: Ak zistíte, že na strane servera je všetko v poriadku, môže byť užitočné reštartovať klienta (napr. webový prehliadač alebo aplikáciu). napr. webový prehliadač alebo aplikáciu) alebo vymazať jeho vyrovnávaciu pamäť.
 • Kontaktovať podporu: Ak ste vyskúšali všetky vyššie uvedené kroky a problém stále pretrváva, môže byť užitočné kontaktovať podporu spoločnosti Microsoft alebo softvér, ktorý používate. Môžu mať ďalšie konkrétne rady alebo aktualizácie, ktoré problém odstránia.

Pamätajte si, že stavový kód "Retry With" (Opakovať pokus s) zvyčajne znamená, že server žiada klienta, aby zopakoval určitú činnosť alebo poskytol ďalšie informácie. Identifikácia a poskytnutie týchto chýbajúcich informácií je kľúčom k vyriešeniu problému.

Kompatibilita stavového kódu 449 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub