305

Use Proxy

Oficiálna stránka Deprecated
Zdroj je prístupný len prostredníctvom proxy servera.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 305

Stavový kód 305 Use Proxy bol definovaný v predchádzajúcej verzii tejto špecifikácie a teraz je zrušený (príloha B).

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 305 Use Proxy je špecifikovaný v časti 6.4.5 časti RFC7231.

Protokol HTTP

Ako vyhodiť stavový kód 305 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 305 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(305) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 305

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 305 Use Proxy) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 305 Use Proxy
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=305
Stav: 305 Use Proxy
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 305 Use Proxy

Kompatibilita stavového kódu 305 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

Response::HTTP_USE_PROXY
:use_proxy
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub