CodeIgniter

Vývojové prostredie: CodeIgniter

CodeIgniter: Všeobecné

CodeIgniter je ľahký framework PHP, ktorý vývojárom poskytuje nástroje a štruktúru na rýchle a efektívne vytváranie webových aplikácií. Je známy svojím jednoduchým nastavením, prehľadnou dokumentáciou a výkonom. CodeIgniter kladie dôraz na štíhlu štruktúru bez nadmernej réžie, čo umožňuje vývojárom sústrediť sa na podstatné časti ich aplikácie.

CodeIgniter: HTTP Konštanty

$this->response($data, HTTP_OK);