302

Found

Oficiálna stránka
dočasne je zdroj k dispozícii pod novou adresou URL

Špecifikácia stavového kódu HTTP 302

Stavový kód 302 Found označuje, že cieľový zdroj sa dočasne nachádza pod iným URI. Keďže presmerovanie sa môže príležitostne zmeniť, klient by mal pri budúcich požiadavkách naďalej používať účinný URI požiadavky.

Server MUSÍ v odpovedi vygenerovať pole hlavičky Location (Umiestnenie) obsahujúce odkaz na iný URI. Používateľský agent MÔŽE použiť hodnotu poľa Location na automatické presmerovanie. Náplň odpovede servera zvyčajne obsahuje krátku hypertextovú poznámku s hypertextovým odkazom na odlišný URI.

Poznámka: Z historických dôvodov môže používateľský agent pri nasledujúcej požiadavke zmeniť metódu požiadavky z POST na GET. Ak je toto správanie nežiaduce, namiesto toho sa môže použiť stavový kód 307 (dočasné presmerovanie).

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 302 Found je špecifikovaný v časti 6.4.3 časti RFC7231.

Ako vyhodiť stavový kód 302 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 302 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(302) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 302

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 302 Found) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 302 Found
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=302
Stav: 302 Found
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 302 Found

Kompatibilita stavového kódu 302 s prehliadačom

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Aké účinky má stavový kód 302 na SEO?

Digitálny svet optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) je plný nuáns, z ktorých každá má svoj vlastný vplyv na hodnotenie webovej stránky. Jednou z týchto nuáns je často nesprávne chápaný stavový kód HTTP 302 Found. Tento kód, ktorý znamená "Found" (nájdené), sa kedysi nazýval "Moved Temporarily" (dočasne presunuté). Signalizuje, že určitý webový zdroj je dočasne dostupný inde. Čo to však znamená pre SEO?

V prvom rade je dôležité zdôrazniť, že nie všetky presmerovania sú rovnaké. Zatiaľ čo stavový kód 302 Found predstavuje dočasné presmerovanie, stavový kód 301 označuje trvalý presun. Tento rozdiel má hlboké dôsledky pre SEO optimalizáciu webovej lokality.

Veľká časť výkonu SEO optimalizácie webovej lokality pochádza z jej "odkazovej šťavy" alebo "autority odkazov". Pri trvalom presmerovaní stránky pomocou presmerovania 301 sa táto autorita odkazov z veľkej časti prenesie na novú adresu URL. Pri presmerovaní 302 Found sa to však nedeje v rovnakej miere. Keďže vyhľadávače považujú presmerovanie 302 Found za dočasné, predpokladajú, že pôvodná adresa URL bude čoskoro opäť aktívna. To môže viesť k tomu, že autorita odkazu zostane na pôvodnej adrese URL, aj keď obsah možno v skutočnosti nájsť inde.

Ďalším problémom stavového kódu 302 Found z hľadiska SEO je otázka indexácie. Vyhľadávače môžu ponechať pôvodnú adresu URL v indexe z dôvodu dočasnej povahy stavového kódu 302 Found. To môže spôsobiť, že sa budú zdráhať indexovať novú adresu URL, pretože ju budú považovať za menej stabilnú alebo trvalú.

Ak takéto dočasné presmerovanie pretrváva dlhší čas, môže sa stať pre vyhľadávače problémom. Môžu mať problém rozhodnúť sa, ktorú verziu - starú alebo novú - zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. To môže viesť k nepredvídateľnému a často nežiaducemu správaniu v rebríčkoch vyhľadávania.

To však neznamená, že stavový kód 302 Found nemá opodstatnenie. V situáciách, keď sa obsah presúva naozaj len na krátky čas, napríklad počas údržby alebo A/B testovania, je úplne vhodný.

Shrnuté, výber medzi presmerovaním 302 Found a 301 by ste nemali brať na ľahkú váhu. Každé presmerovanie má svoje vlastné dôsledky pre SEO a webmasteri by mali starostlivo zvážiť, ktorý stavový kód použiť a kedy. V prípade trvalých zmien by sa malo takmer vždy uprednostniť presmerovanie 301, aby sa zachovala integrita SEO. Kód 302 Found je mocný nástroj, ale iba ak sa používa správne.

Konštanty v programovacích jazykoch

HttpStatusCode.Found
http.StatusFound
Response::HTTP_FOUND
httplib.FOUND
http.client.FOUND
http.HTTPStatus.FOUND
:found

Články na blogu

SEO a stavové kódy HTTP: Komplexná analýza

Optimalizácia webovej stránky pre vyhľadávače (SEO) je zložitá záležitosť. Jedným z často prehliadaných, ale pre dobré umiestnenie kľúčových aspektov sú stavové kódy HTTP. Tieto malé trojmiestne kó...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub