500-599

Server error responses

Stavové kódy HTTP v rozsahu 500 až 599 sú chybové kódy servera. Server ich používa na informovanie klienta, že došlo k chybe, ktorá zabránila spracovaniu požiadavky. Tieto kódy informujú o tom, že sa vyskytla chyba, ktorá zabránila spracovaniu požiadavky. Bežne ich používajú webové aplikácie a rozhrania API na označenie problémov na serveri. Je dôležité poznamenať, že niektoré z týchto kódov môžu klientovi pomôcť diagnostikovať a odstrániť chybu. Napríklad kód 500 označuje, že došlo k vnútornej chybe servera, zatiaľ čo kód 503 znamená, že server je momentálne nedostupný. Tieto informácie môžu klientovi pomôcť pri rozhodovaní, či má požiadavku poslať znova, alebo počkať, kým bude server opäť dostupný.

<500/> Internal Server Error

Nešpecifikovaná vnútorná chyba servera
Oficiálna stránka Kódy podstavov

<501/> Not Implemented

V súčasnosti sa nerealizuje
Oficiálna stránka

<502/> Bad Gateway

následný server vrátil chybovú správu
Oficiálna stránka Kódy podstavov

<503/> Service Unavailable

služba nie je k dispozícii
Oficiálna stránka Kódy podstavov

<504/> Gateway Timeout

Materský server nereagoval včas
Oficiálna stránka

<506/> Variant Also Negotiates

Koncové zariadenie sa vyjednáva samo
Oficiálna stránka

<507/> Insufficient Storage

Nie je k dispozícii žiadna pamäť
Oficiálna stránka

<508/> Loop Detected

Zistená slučka
Oficiálna stránka

<510/> Not Extended

Očakávania neboli splnené
Oficiálna stránka

<511/> Network Authentication Required

sa očakávalo sieťové overovanie
Oficiálna stránka

<520/> Web Server Returned an Unknown Error

server pôvodu vrátil spoločnosti Cloudflare prázdnu, neznámu alebo neočakávanú odpoveď.
Neoficiálne (Cloudflare)

<521/> Web Server Is Down

Server pôvodu odmietol spojenia zo služby Cloudflare
Neoficiálne (Cloudflare)

<522/> Connection Timed Out

Spoločnosť Cloudflare prestala kontaktovať server pôvodu
Neoficiálne (Cloudflare)

<523/> Origin Is Unreachable

Služba Cloudflare nedokázala dosiahnuť pôvodný server
Neoficiálne (Cloudflare)

<524/> A Timeout Occurred

Spoločnosť Cloudflare dokázala nadviazať spojenie TCP so serverom pôvodu
Neoficiálne (Cloudflare)

<525/> SSL Handshake Failed

Spoločnosť Cloudflare nemohla vyjednať handshake protokolu SSL/TLS so serverom pôvodu
Neoficiálne (Cloudflare)

<526/> Invalid SSL Certificate

Spoločnosť Cloudflare nemohla overiť certifikát SSL na pôvodnom webovom serveri
Neoficiálne (Cloudflare)

<527/> Railgun Error

Pripojenie medzi službou Cloudflare a serverom Railgun prerušené
Neoficiálne (Cloudflare)

<530/> Error 530

Vráti sa chyba HTTP 530 a zobrazí sa chyba 1XXX
Neoficiálne (Cloudflare)