520

Web Server Returned an Unknown Error

Neoficiálne (Cloudflare)
server pôvodu vrátil spoločnosti Cloudflare prázdnu, neznámu alebo neočakávanú odpoveď.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 520

prebiehajúce práce

Ako vyhodiť stavový kód 520 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 520 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(520) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 520

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 520 Web Server Returned an Unknown Error) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 520 Web Server Returned an Unknown Error
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=520
Stav: 520 Web Server Returned an Unknown Error
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 520 Web Server Returned an Unknown Error

Kompatibilita stavového kódu 520 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub