502

Bad Gateway

Oficiálna stránka Kódy podstavov
následný server vrátil chybovú správu

Špecifikácia stavového kódu HTTP 502

Stavový kód 502 Bad Gateway označuje, že server, ktorý funguje ako brána alebo proxy server, prijal neplatnú odpoveď od prichádzajúceho servera, ku ktorému pristupoval pri pokuse o splnenie požiadavky.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 502 Bad Gateway je špecifikovaný v časti 6.6.3 časti RFC7231.

Ako vyhodiť stavový kód 502 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 502 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(502) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 502

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 502 Bad Gateway) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 502 Bad Gateway
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=502
Stav: 502 Bad Gateway
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 502 Bad Gateway

Ako vyriešim problém so stavovým kódom 502?

Stavový kód HTTP 502 Bad Gateway zvyčajne vracia proxy server, ktorý funguje ako sprostredkovateľ medzi klientom (napr. webovým prehliadačom) a serverom, s ktorým chce klient komunikovať. K chybe dochádza, keď proxy server dostane neplatnú odpoveď od servera na vyššej úrovni. Existuje niekoľko možných príčin tejto chyby a nižšie rozoberiem niektoré z najpravdepodobnejších problémov a vysvetlím, ako ich môžete odstrániť.

  • Pretížený alebo nedosiahnuteľný upstream server: Častou príčinou stavového kódu HTTP 502 Bad Gateway je, že upstream server, ku ktorému sa proxy server pripája, je preťažený alebo nedostupný. V tomto prípade by ste sa mali uistiť, že upstream server funguje správne a má dostatok zdrojov na spracovanie požiadaviek. Skontrolujte protokoly servera a sieťové pripojenia, aby ste zistili, či sa nevyskytli nejaké problémy. Ak je upstream server preťažený, môžete na vyriešenie problému rozdeliť záťaž na viacero serverov alebo pridať ďalšie zdroje.
  • Sieťové problémy: Ďalším možným problémom sú sieťové problémy medzi serverom proxy a upstream serverom. Môže ísť o nestabilné pripojenie, problém s DNS alebo nastavenie brány firewall, ktoré bráni komunikácii. Skontrolujte sieťové nastavenia a uistite sa, že sú otvorené všetky potrebné porty a pripojenie je stabilné. Otestujte aj rozlíšenie DNS, aby ste sa uistili, že server na vyššej úrovni je správne rozlíšený. V niektorých prípadoch môže byť užitočné aj reštartovanie servera proxy, aby sa vyriešili problémy so sieťou.
  • Nekonfigurovaný server proxy: Nesprávna konfigurácia servera proxy môže tiež viesť k zobrazeniu stavového kódu HTTP 502 Bad Gateway. Uistite sa, že nastavenia servera proxy sú správne a že server proxy správne preposiela požiadavky na server upstream. Skontrolujte konfiguračné súbory a nastavenia servera proxy a uistite sa, že sú správne. V niektorých prípadoch môže byť užitočné aktualizovať proxy server alebo prejsť na inú verziu, aby sa vyriešili známe problémy.
  • Chybná aplikácia na upstream serveri: Je tiež možné, že na upstream serveri je chybná aplikácia alebo konfigurácia, čo má za následok stavový kód HTTP 502 Bad Gateway. Skontrolujte protokoly aplikácie a servera a vyhľadajte možné chyby alebo výnimky. Aktualizujte alebo opravte aplikáciu, aby ste odstránili známe problémy. Môže byť tiež užitočné spolupracovať s vývojárom alebo správcom systému pri analýze a riešení problému.
  • Problémy so samotným serverom proxy: Napokon, stavový kód HTTP 502 Bad Gateway môže byť spôsobený aj problémami so samotným serverom proxy. Môže to byť spôsobené chybami softvéru, chýbajúcimi aktualizáciami alebo hardvérovými problémami. Skontrolujte, či sa v protokoloch servera proxy nenachádzajú chybové hlásenia alebo varovania. Aktualizujte server proxy na najnovšiu verziu a skontrolujte, či nie sú známe problémy. V niektorých prípadoch môže byť na odstránenie problému potrebné preinštalovať server proxy alebo prejsť na alternatívne softvérové riešenie.
    • Dôležité je poznamenať, že riešenie stavového kódu HTTP 502 Bad Gateway do veľkej miery závisí od vášho konkrétneho prostredia a konfigurácie. Pri diagnostike a riešení problému môže byť užitočné spolupracovať so skúseným vývojárom alebo správcom systému.

      .

Ako vytvoriť vlastnú chybovú stránku pre stavový kód 502

Vytvorenie vlastnej chybovej stránky 502 Bad Gateway je pomerne jednoduché v prípade webových serverov Apache aj NGINX.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedným z najbežnejších webových serverov na internete. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 502 Bad Gateway v serveri "Apache", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: .htaccess
ErrorDocument 502 /errors/502.html

NGINX Webserver

Podobne ako webový server Apache, aj NGINX je na internete široko používaný. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 502 Bad Gateway v serveri "NGINX", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: sites-enabled/default
error_page 502 /502.html;
location = /502.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 502 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

HttpStatusCode.BadGateway
http.StatusBadGateway
Response::HTTP_BAD_GATEWAY
httplib.BAD_GATEWAY
http.client.BAD_GATEWAY
http.HTTPStatus.BAD_GATEWAY
:bad_gateway

Kódy podstavov stavového kódu 502

Podstavové stavové kódy sú čisto technické a nikdy by sa nemali posielať používateľovi. Ak sa napríklad vyhodí stavový kód 502.1, môže sa zaznamenať, ale používateľovi sa pošle stavový kód 502.:
502.1 CGI application timeout
HTTP IIS, Neoficiálne
502.2 Bad gateway: Premature Exit
HTTP IIS, Neoficiálne
502.3 Bad Gateway: Forwarder Connection Error (ARR)
HTP IIS, Neoficiálne
502.4 Bad Gateway: No Server (ARR)
HTP IIS, Neoficiálne
502.5 WebSocket failure (ARR)
HTTP IIS, Neoficiálne
502.6 Forwarded request failure (ARR)
HTTP IIS, Neoficiálne
502.7 Execute request failure (ARR)
HTTP IIS, Neoficiálne
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub