507

Insufficient Storage

Oficiálna stránka
Nie je k dispozícii žiadna pamäť

Špecifikácia stavového kódu HTTP 507

Stavový kód 507 Insufficient Storage znamená, že metóda nemohla byť vykonaná na danom prostriedku, pretože server nie je schopný uložiť reprezentáciu potrebnú na úspešné dokončenie požiadavky. Tento stav sa považuje za dočasný. Ak bola požiadavka, ktorá dostala tento stavový kód, výsledkom akcie používateľa, požiadavka sa NESMIE opakovať, kým sa nevyžiada samostatnou akciou používateľa.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 507 Insufficient Storage je špecifikovaný v časti 11.5 časti RFC4918.

Ako vyhodiť stavový kód 507 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 507 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(507) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 507

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 507 Insufficient Storage) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 507 Insufficient Storage
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=507
Stav: 507 Insufficient Storage
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 507 Insufficient Storage

Ako vyriešim problém so stavovým kódom 507?

Stavový kód HTTP 507 Insufficient Storage znamená (nedostatok pamäte) a používa sa na označenie toho, že server nie je schopný splniť požiadavku, pretože nemá dostatok pamäte. Tento stavový kód zvyčajne používajú webové servery na označenie, že nie sú schopné uložiť údaje potrebné na úspešné spracovanie požiadavky.

Na opravu stavového kódu HTTP 507 Insufficient Storage môžete vyskúšať niekoľko možných postupov:

  1. Kontrola dostupnej pamäte: Uistite sa, že na serveri je dostatok pamäte na uloženie požadovaných údajov. Môžete to skontrolovať tak, že sa pripojíte k serveru a skontrolujete dostupné miesto. Ak je miesta málo, mali by ste odstrániť nepotrebné súbory alebo pridať ďalšie miesto.
  2. Kontrola databázy: Ak váš server používa databázu, mali by ste sa uistiť, že databáza má dostatok miesta. Skontrolujte veľkosť databázy a v prípade potreby aj dostupné miesto na databázovom serveri. Ak databáza obmedzuje úložný priestor, môžete odstrániť staré alebo nepotrebné údaje alebo zväčšiť úložný priestor databázy.
  3. Kontrola konfigurácie softvéru servera: Niekedy môžu určité konfiguračné nastavenia spôsobiť, že server nemá dostatok úložného priestoru. Skontrolujte konfiguračné súbory softvéru servera, aby ste sa uistili, že všetky nastavenia sú správne a že je pridelená dostatočná pamäť.
  4. Kontrolujte limity kvót: V niektorých prípadoch sa môže objaviť stavový kód 507 Insufficient Storage, keď boli dosiahnuté limity kvót pre váš server. Môže to byť napríklad vtedy, ak poskytovateľ hostingu nastavil určité limity pre úložný priestor alebo prenos dát. Obráťte sa na poskytovateľa hostingu a overte si, či je to váš prípad, a opýtajte sa na možnosti zvýšenia limitov.
  5. Zavedenie efektívnejšieho využívania úložiska: Skontrolujte, ako môžete efektívnejšie využívať dostupný úložný priestor. Môžete napríklad odstrániť nepoužívané súbory, komprimovať súbory alebo optimalizovať databázu, aby ste ušetrili miesto. Efektívne využívanie pamäte môže pomôcť zabrániť opakovanému výskytu stavového kódu 507 Insufficient Storage.

Dôležité je poznamenať, že presné kroky na odstránenie stavového kódu HTTP 507 Insufficient Storage sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej konfigurácie servera a použitých technológií. Odporúčame nahliadnuť do dokumentácie k softvéru servera alebo sa obrátiť na technickú podporu poskytovateľa hostingu, aby ste získali ďalšie konkrétne pokyny prispôsobené vašej situácii.

Ako vytvoriť vlastnú chybovú stránku pre stavový kód 507

Vytvorenie vlastnej chybovej stránky 507 Insufficient Storage je pomerne jednoduché v prípade webových serverov Apache aj NGINX.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedným z najbežnejších webových serverov na internete. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 507 Insufficient Storage v serveri "Apache", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: .htaccess
ErrorDocument 507 /errors/507.html

NGINX Webserver

Podobne ako webový server Apache, aj NGINX je na internete široko používaný. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 507 Insufficient Storage v serveri "NGINX", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: sites-enabled/default
error_page 507 /507.html;
location = /507.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 507 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

http.StatusInsufficientStorage
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
:insufficient_storage
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub