113

Heuristic Expiration

Oficiálna stránka Deprecated
vyrovnávacia pamäť heuristicky zvolila čas čerstvosti dlhší ako 24 hodín a vek odpovede je vyšší ako 24 hodín

Špecifikácia stavového kódu HTTP 113

Vyrovnávacia pamäť MUSÍ toto generovať, ak heuristicky vybrala životnosť čerstvosti dlhšiu ako 24 hodín a vek odpovede je dlhší ako 24 hodín.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 113 Heuristic Expiration je špecifikovaný v časti 5.5.3 časti RFC7234.

Protokol HTTP

prebiehajúce práce

Ako vyhodiť stavový kód 113 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 113 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(113) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 113

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 113 Heuristic Expiration) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 113 Heuristic Expiration
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=113
Stav: 113 Heuristic Expiration
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 113 Heuristic Expiration

Kompatibilita stavového kódu 113 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub