495

SSL Certificate Error

Neoficiálne (nginx)
Pri kontrole klientskeho certifikátu došlo k chybe

Špecifikácia stavového kódu HTTP 495

prebiehajúce práce

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 495 SSL Certificate Error je špecifikovaný v časti Module ngx_http_ssl_module časti HTTP NGINX.

Ako vyhodiť stavový kód 495 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 495 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(495) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 495

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 495 SSL Certificate Error) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 495 SSL Certificate Error
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=495
Stav: 495 SSL Certificate Error
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 495 SSL Certificate Error

Kompatibilita stavového kódu 495 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub