412

Precondition Failed

Oficiálna stránka Kódy podstavov
Predpoklady neboli vyhovujúce, žiadosť nebola úspešná

Špecifikácia stavového kódu HTTP 412

Stavový kód 412 Precondition Failed znamená, že jedna alebo viac podmienok uvedených v poliach hlavičky požiadavky sa pri testovaní na serveri vyhodnotili ako nepravdivé. Tento kód odpovede umožňuje klientovi klásť predbežné podmienky na aktuálny stav prostriedku (jeho aktuálne reprezentácie a metadáta), a tým zabrániť použitiu metódy požiadavky, ak je cieľový prostriedok v neočakávanom stave.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 412 Precondition Failed je špecifikovaný v časti 4.2 časti RFC7232.

Ako vyhodiť stavový kód 412 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 412 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(412) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 412

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 412 Precondition Failed) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 412 Precondition Failed
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=412
Stav: 412 Precondition Failed
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 412 Precondition Failed

Ako vyriešim problém so stavovým kódom 412?

1. pochopenie príčiny

Kontrola hlavičky predbežnej podmienky: Najprv zistite, ktorá predbežná podmienka bola nastavená v hlavičke vašej požiadavky a nebola splnená. Môže to byť hlavička If-Match, If-None-Match, If-Modified-Since, If-Unmodified-Since alebo If-Range.

2. Kontrola metadát prostriedku

E-Tag a hlavička Last-Modified: Skontrolujte metadáta požadovaného prostriedku. Porovnajte hodnotu E-Tag alebo Dátum poslednej úpravy prostriedku s hodnotou uvedenou v požiadavke, aby ste zistili nezrovnalosti.

3. Oprava požiadavky

Úprava hlavičiek: Ak kontrola ukáže, že hodnoty v hlavičkách podmienok požiadavky nezodpovedajú aktuálnemu stavu prostriedku, upravte ich zodpovedajúcim spôsobom.

Odstránenie nepotrebných hlavičiek: V niektorých prípadoch môže byť užitočné odstrániť niektoré podmienkové hlavičky, ak nie sú pre požiadavku absolútne nevyhnutné.

4. Správa vyrovnávacej pamäte

Kontrola vyrovnávacej pamäte: Uistite sa, že požiadavka nie je ovplyvnená stavom vyrovnávacej pamäte prostriedku. V prípade potreby vymažte vyrovnávaciu pamäť alebo použite hlavičky Cache-Control na obídenie vyrovnávacej pamäte.

5. Konfigurácia servera

Kontrola konfigurácie: Skontrolujte, či na serveri neexistujú nejaké špeciálne pravidlá alebo konfigurácie, ktoré by mohli viesť k tomuto problému, najmä v súvislosti so spracovaním podmienených požiadaviek.

6. Komunikácia s vývojárom API/servera

Dokumentácia a podpora: Ak problém pretrváva, prečítajte si dokumentáciu API alebo servera a v prípade potreby sa obráťte na podporu alebo komunitu vývojárov, ktorí vám poskytnú ďalšiu pomoc.

7. Spracovanie chýb v aplikácii

Robustné spracovanie chýb: Implementujte do aplikácie robustné spracovanie chýb, aby ste vhodne reagovali na stavový kód 412 Precondition Failed, napr. opätovným odoslaním požiadavky s prispôsobenými hlavičkami alebo upozornením používateľa na chybu.

8. Testovanie a monitorovanie

Komplexné testovanie: Testujte aplikáciu za rôznych podmienok, aby ste sa uistili, že správne reaguje na chyby 412 Precondition Failed.

Monitorovanie: Používajte monitorovacie nástroje na zisťovanie a analýzu takýchto chýb, aby ste mohli aktívne reagovať na problémy.

Ako vytvoriť vlastnú chybovú stránku pre stavový kód 412

Vytvorenie vlastnej chybovej stránky 412 Precondition Failed je pomerne jednoduché v prípade webových serverov Apache aj NGINX.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedným z najbežnejších webových serverov na internete. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 412 Precondition Failed v serveri "Apache", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: .htaccess
ErrorDocument 412 /errors/412.html

NGINX Webserver

Podobne ako webový server Apache, aj NGINX je na internete široko používaný. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 412 Precondition Failed v serveri "NGINX", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: sites-enabled/default
error_page 412 /412.html;
location = /412.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 412 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

HttpStatusCode.PreconditionFailed
http.StatusPreconditionFailed
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
httplib.PRECONDITION_FAILED
http.client.PRECONDITION_FAILED
http.HTTPStatus.PRECONDITION_FAILED
:precondition_failed

Kódy podstavov stavového kódu 412

Podstavové stavové kódy sú čisto technické a nikdy by sa nemali posielať používateľovi. Ak sa napríklad vyhodí stavový kód 412.1, môže sa zaznamenať, ale používateľovi sa pošle stavový kód 412.:
412.0 Precondition failed
HTTP IIS, Neoficiálne
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub