499

Client Closed Request

Neoficiálne (nginx)
klient ukončil požiadavku skôr, ako server mohol odoslať odpoveď.

Všeobecné vysvetlenie stavového kódu 499

Stavový kód HTTP 499 Client Closed Request je neoficiálny stavový kód, ktorý používa špeciálne webový server nginx. Vyskytuje sa vtedy, keď klient (t. j. prehliadač alebo iný klientsky program) ukončí spojenie so serverom skôr, ako server stihne úplne spracovať požiadavku a odoslať odpoveď. Môže sa to stať z rôznych dôvodov, napríklad ak používateľ zruší požiadavku opätovným načítaním stránky alebo kliknutím na iný odkaz skôr, ako server odpovie. Môže to byť spôsobené aj problémami v sieti alebo časovým limitom klienta. Keďže ide o neoficiálny stavový kód, nie je súčasťou štandardného protokolu HTTP, ale špecifickej implementácie nginx na označenie takýchto udalostí.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 499

prebiehajúce práce

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 499 Client Closed Request je špecifikovaný v časti 499 časti HTTP NGINX.

Ako vyhodiť stavový kód 499 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 499 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 499

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 499 Client Closed Request) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 499 Client Closed Request
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Stav: 499 Client Closed Request
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 499 Client Closed Request

Ako vyriešim problém so stavovým kódom 499?

Stavový kód HTTP 499 Client Closed Request, neoficiálny stavový kód používaný webovým serverom nginx, signalizuje, že klient zrušil pripojenie skôr, ako server mohol úplne spracovať požiadavku. Tento jav možno pripísať niekoľkým príčinám, ktoré môžu byť na strane klienta aj servera.

Možné príčiny:

  • Akcia používateľa: Používateľ zruší požiadavku opätovným načítaním stránky, prechodom na inú stránku alebo zatvorením prehliadača skôr, ako server stihne odpovedať.
  • Časový limit na strane klienta: Klient odošle požiadavku a čaká určitý čas na odpoveď. Ak server v tomto čase neodpovie, klient zruší požiadavku.
  • Sieťové problémy: Nestabilné sieťové spojenia alebo poruchy môžu spôsobiť prerušenie spojenia medzi klientom a serverom.
  • Pretíženie servera: Vysoké vyťaženie servera môže predĺžiť čas spracovania požiadaviek, čo zase môže viesť k výpadkom na strane klienta.

Riešenia:

  • Optimalizácia výkonu servera: Zlepšenie konfigurácie a hardvéru servera môže pomôcť skrátiť čas odozvy. Patrí sem škálovanie zdrojov servera, ukladanie obsahu do vyrovnávacej pamäte a optimalizácia databázových dotazov.
  • Úprava časového limitu klienta: Rozšírením hodnôt časového limitu na strane klienta možno serveru poskytnúť viac času na odpoveď na požiadavky, čím sa zníži riziko chyby 499 Client Closed Request.
  • Stabilizácia sieťového pripojenia: Kontrola a zlepšenie sieťovej infraštruktúry medzi klientom a serverom môže pomôcť minimalizovať výpadky pripojenia.
  • Monitorovanie a protokolovanie: Implementácia nástrojov na monitorovanie a protokolovanie môže pomôcť identifikovať príčiny chýb 499 Client Closed Request. Analýzou protokolov servera možno odhaliť úzke miesta alebo zdroje chýb a vyriešiť ich.

Dôležité je poznamenať, že stavový kód 499 Client Closed Request je špecifický pre nginx, a preto si vyžaduje špeciálne zaobchádzanie, ktoré je prispôsobené prostrediu príslušného servera a špecifickým požiadavkám webovej aplikácie. Úzka spolupráca medzi vývojármi webových aplikácií, správcami siete a správcami serverov je rozhodujúca pre nájdenie účinného riešenia problému a zlepšenie používateľského komfortu.

Kompatibilita stavového kódu 499 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub