199

Miscellaneous Warning

Oficiálna stránka Deprecated
Akékoľvek nešpecifické upozornenie

Špecifikácia stavového kódu HTTP 199

Text varovania môže obsahovať ľubovoľné informácie, ktoré sa majú zobraziť ľudskému používateľovi alebo zaznamenať. Systém, ktorý dostane toto varovanie, NESMIE vykonať žiadnu automatickú akciu okrem prezentácie varovania používateľovi.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 199 Miscellaneous Warning je špecifikovaný v časti 5.5.5 časti RFC7234.

Protokol HTTP

prebiehajúce práce

Ako vyhodiť stavový kód 199 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 199 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(199) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 199

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 199 Miscellaneous Warning) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 199 Miscellaneous Warning
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=199
Stav: 199 Miscellaneous Warning
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 199 Miscellaneous Warning

Kompatibilita stavového kódu 199 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub