523

Origin Is Unreachable

Neoficiálne (Cloudflare)
Služba Cloudflare nedokázala dosiahnuť pôvodný server

Špecifikácia stavového kódu HTTP 523

prebiehajúce práce

Ako vyhodiť stavový kód 523 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 523 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(523) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 523

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 523 Origin Is Unreachable) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 523 Origin Is Unreachable
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=523
Stav: 523 Origin Is Unreachable
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 523 Origin Is Unreachable

Kompatibilita stavového kódu 523 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub