205

Reset Content

Oficiálna stránka
klient obnoví pôvodný stav dokumentu. Požiadavka bola úspešná

Špecifikácia stavového kódu HTTP 205

Stavový kód 205 Reset Content označuje, že server splnil požiadavku a chce, aby používateľský agent obnovil "zobrazenie dokumentu", ktoré spôsobilo odoslanie požiadavky, do pôvodného stavu, v akom ho prijal od pôvodného servera.

Táto odpoveď je určená na podporu bežného prípadu použitia pri zadávaní údajov, keď používateľ dostane obsah, ktorý podporuje zadávanie údajov (formulár, poznámkový blok, plátno atď.), zadá alebo manipuluje s údajmi v tomto priestore, spôsobí odoslanie zadaných údajov v požiadavke a potom sa mechanizmus zadávania údajov resetuje pre ďalšie zadanie, aby používateľ mohol ľahko iniciovať ďalšiu akciu zadávania.

Keďže stavový kód 205 Reset Content znamená, že sa neposkytne žiadny ďalší obsah, server NESMIE generovať užitočné zaťaženie v odpovedi 205 Reset Content. Inými slovami, server MUSÍ pri odpovedi 205 Reset Content vykonať jednu z nasledujúcich činností: a) označiť telo odpovede nulovou dĺžkou, a to zahrnutím poľa hlavičky Content-Length s hodnotou 0; b) označiť užitočné zaťaženie odpovede nulovou dĺžkou, a to zahrnutím poľa hlavičky Transfer-Encoding s hodnotou chunked a tela správy pozostávajúceho z jedného kusu s nulovou dĺžkou; alebo c) uzavrieť spojenie okamžite po odoslaní prázdneho riadku ukončujúceho časť hlavičky.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 205 Reset Content je špecifikovaný v časti 6.3.6 časti RFC7231.

Ako vyhodiť stavový kód 205 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 205 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(205) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 205

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 205 Reset Content) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 205 Reset Content
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=205
Stav: 205 Reset Content
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 205 Reset Content

Kompatibilita stavového kódu 205 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

http.StatusResetContent
Response::HTTP_RESET_CONTENT
:reset_content
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub