214

Transformation Applied

Oficiálna stránka Deprecated
zmena kódovania obsahu, typu média alebo podobne.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 214

Tento varovný kód MUSÍ pridať sprostredkovateľ, ak použije akúkoľvek transformáciu na reprezentáciu, napríklad zmenu kódovania obsahu, typu média alebo úpravu údajov reprezentácie, pokiaľ sa tento varovný kód už neobjaví v odpovedi.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 214 Transformation Applied je špecifikovaný v časti 5.5.6 časti RFC7234.

Protokol HTTP

prebiehajúce práce

Ako vyhodiť stavový kód 214 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 214 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(214) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 214

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 214 Transformation Applied) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 214 Transformation Applied
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=214
Stav: 214 Transformation Applied
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 214 Transformation Applied

Kompatibilita stavového kódu 214 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub