440

Login Time-out

Neoficiálne (Microsoft Internet Information Services)
relácia HTTP klienta vypršala a klient sa musí znova prihlásiť.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 440

Po výbere položky Test Access v správcovi konfigurácie e-mailového smerovača Microsoft Dynamics CRM sa zobrazí nasledujúca chyba. (Príchodový stav: Zlyhanie - vzdialený server vrátil chybu: (440 Login Time-out) Časový limit prihlásenia)

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 440 Login Time-out je špecifikovaný v časti symptoms časti HTTP IIS.

Ako vyhodiť stavový kód 440 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 440 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(440) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 440

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 440 Login Time-out) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 440 Login Time-out
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=440
Stav: 440 Login Time-out
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 440 Login Time-out

Kompatibilita stavového kódu 440 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub