409

Conflict

Oficiálna stránka
V súčasnom stave Ressouce došlo ku konfliktu

Špecifikácia stavového kódu HTTP 409

Stavový kód 409 Conflict označuje, že požiadavku nebolo možné dokončiť z dôvodu konfliktu s aktuálnym stavom cieľového prostriedku. Tento kód sa používa v situáciách, keď používateľ môže byť schopný konflikt vyriešiť a opätovne odoslať požiadavku. Server MUSÍ vygenerovať užitočné zaťaženie, ktoré obsahuje dostatok informácií, aby používateľ mohol rozpoznať zdroj konfliktu.

Konflikty sa najčastejšie vyskytujú v odpovedi na požiadavku PUT. Napríklad, ak by sa používalo verzovanie a reprezentácia, ktorá je PUT, by obsahovala zmeny prostriedku, ktoré sú v rozpore so zmenami vykonanými predchádzajúcou požiadavkou (tretej strany), pôvodný server by mohol použiť odpoveď 409 Conflict na označenie, že nemôže dokončiť požiadavku. V tomto prípade by reprezentácia odpovede pravdepodobne obsahovala informácie užitočné na zlúčenie rozdielov na základe histórie revízií.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 409 Conflict je špecifikovaný v časti 6.5.8 časti RFC7231.

Ako vyhodiť stavový kód 409 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 409 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(409) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 409

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 409 Conflict) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 409 Conflict
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=409
Stav: 409 Conflict
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 409 Conflict

Ako vyriešim problém so stavovým kódom 409?

Kód stavu konfliktu 409 Conflict označuje, že požiadavka odoslaná klientom je v konflikte s aktuálnym stavom cieľového prostriedku. Môže sa to stať napríklad vtedy, keď sa dvaja klienti pokúšajú aktualizovať ten istý prostriedok v rovnakom čase.

Príčiny stavového kódu 409 Conflict Conflict

  • Súbežné aktualizácie: Ako už bolo spomenuté, častou príčinou stavového kódu 409 Conflict je pokus viacerých klientov o úpravu prostriedku v rovnakom čase.
  • Nekonzistentné údaje: Ak klient odošle údaje, ktoré nie sú v súlade s očakávaným formátovaním alebo pravidlami validácie servera, môže sa vrátiť stavový kód 409 Conflict.
  • Logické konflikty: Aj keď sú údaje správne naformátované, môžu sa vyskytnúť logické konflikty. Príkladom môže byť rezervačný systém, v ktorom sa dvaja ľudia pokúšajú rezervovať rovnaké miesto v rovnakom čase.

Kroky na vyriešenie stavového kódu 409 Conflict Konflikt:

  • Overenie údajov: Uistite sa, že údaje odoslané klientom sú správne naformátované a konzistentné. Skontrolujte pravidlá validácie poskytované serverom a podľa toho upravte svoju požiadavku.
  • Zavedenie mechanizmov uzamykania: Pre systémy, v ktorých existuje možnosť súbežných aktualizácií, môže byť užitočný mechanizmus uzamykania. Ten zabráni tomu, aby viac ako jeden používateľ vykonával zmeny v zdroji v rovnakom čase.
  • Implementácia kontroly verzií: Označením každého stavu prostriedku verziou môžu klienti zabezpečiť, že vždy pracujú s najnovšou verziou.
  • Spätná väzba pre používateľa: Keď sa vyskytne konflikt 409 Conflict, klient by mal byť informovaný jasnou a zrozumiteľnou chybovou správou, aby vedel, ako má postupovať.
  • Prehliadanie protokolov servera: Denníky servera často obsahujú ďalšie informácie o príčine konfliktu. Prehľadávanie týchto protokolov môže objasniť, v čom presne spočíva problém.
  • Logika opakovania: V niektorých prípadoch môže byť užitočné automaticky opätovne odoslať požiadavku, najmä ak je konflikt spôsobený krátkodobými podmienkami, ktoré sa môžu rýchlo zmeniť.
.

Ako vytvoriť vlastnú chybovú stránku pre stavový kód 409

Vytvorenie vlastnej chybovej stránky 409 Conflict je pomerne jednoduché v prípade webových serverov Apache aj NGINX.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedným z najbežnejších webových serverov na internete. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 409 Conflict v serveri "Apache", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: .htaccess
ErrorDocument 409 /errors/409.html

NGINX Webserver

Podobne ako webový server Apache, aj NGINX je na internete široko používaný. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 409 Conflict v serveri "NGINX", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: sites-enabled/default
error_page 409 /409.html;
location = /409.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 409 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

HttpStatusCode.Conflict
http.StatusConflict
Response::HTTP_CONFLICT
httplib.CONFLICT
http.client.CONFLICT
http.HTTPStatus.CONFLICT
:conflict
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub