203

Non-Authoritative Information

Oficiálna stránka
Na poskytnutie metainformácií sa použila kópia z vyrovnávacej pamäte. Údaje nemusia byť aktuálne.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 203

Stavový kód 203 Non-Authoritative Information označuje, že požiadavka bola úspešná, ale priložené užitočné zaťaženie bolo zmenené oproti odpovedi 200 (OK) pôvodného servera transformujúcim sa proxy serverom (časť 5.7.2 [RFC7230]). Tento stavový kód umožňuje proxy serveru oznámiť príjemcom, že bola použitá transformácia, pretože táto informácia môže ovplyvniť neskoršie rozhodnutia týkajúce sa obsahu. Napríklad budúce požiadavky na overenie platnosti vyrovnávacej pamäte pre obsah môžu byť použiteľné len na tej istej ceste požiadavky (cez tých istých sprostredkovateľov).

Odpoveď 203 Non-Authoritative Information je podobná kódu upozornenia 214 Aplikovaná transformácia (oddiel 5.5 [RFC7234]), ktorého výhodou je, že je použiteľný na odpovede s akýmkoľvek stavovým kódom.

Odpoveď 203 Non-Authoritative Information je štandardne uložiteľná do vyrovnávacej pamäte, t. j. ak nie je v definícii metódy alebo vo výslovných kontrolách vyrovnávacej pamäte uvedené inak (pozri oddiel 4.2.2 [RFC7234]).

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 203 Non-Authoritative Information je špecifikovaný v časti 6.3.4 časti RFC7231.

Ako vyhodiť stavový kód 203 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 203 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(203) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 203

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 203 Non-Authoritative Information) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 203 Non-Authoritative Information
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=203
Stav: 203 Non-Authoritative Information
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 203 Non-Authoritative Information

Kompatibilita stavového kódu 203 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

http.StatusNonAuthoritativeInfo
Response::HTTP_NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
:non_authoritative_information
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub