451

Unavailable For Legal Reasons

Oficiálna stránka
Žiadosť bola z právnych dôvodov zamietnutá

Všeobecné vysvetlenie stavového kódu 451

Tento textový blok je bohužiaľ k dispozícii len v angličtine.

The HTTP status code 451 Unavailable For Legal Reasons is used to indicate that a resource is unavailable due to legal reasons. This may be the case, for example, if a government agency or court has ordered the removal of or access to a particular website or resource due to laws or regulations.

The HTTP status code 451 Unavailable For Legal Reasons can be used to indicate that a resource is unavailable due to the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). The GDPR gives individuals the right to request that their personal data be deleted if it is no longer needed or has been unlawfully processed. If a company or organisation receives such requests and the resources in question are no longer available due to the GDPR, the HTTP status code 451 Unavailable For Legal Reasons can be used to indicate this.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 451

Tento stavový kód označuje, že server odmieta prístup k prostriedku v dôsledku zákonnej požiadavky.

Dotknutý server nemusí byť serverom pôvodu. Tento typ právnej požiadavky sa zvyčajne najpriamejšie dotýka činnosti poskytovateľov internetových služieb a vyhľadávačov.

Odpovede používajúce tento stavový kód MUSIA v tele odpovede obsahovať vysvetlenie podrobností o právnej požiadavke: strana, ktorá ju vzniesla, platné právne predpisy alebo nariadenia a na aké triedy osôb a zdrojov sa vzťahuje.

Napr.:

HTTP/1.1 451 Unavailable For Legal Reasons Nedostupné z právnych dôvodov
Odkaz: ; rel="blocked-by"
Content-Type: text/html

Použitie stavového kódu 451 Unavailable For Legal Reasons neznamená ani existenciu, ani neexistenciu zdroja uvedeného v požiadavke. To znamená, že je možné, že ak by sa odstránili zákonné požiadavky, žiadosť o zdroj by aj tak nemusela byť úspešná.

Všimnite si, že v mnohých prípadoch môžu klienti aj tak získať prístup k zamietnutému zdroju pomocou technických protiopatrení, ako je napríklad sieť VPN alebo sieť Tor.

Odpoveď 451 Unavailable For Legal Reasons sa štandardne ukladá do vyrovnávacej pamäte, t. j. ak nie je v definícii metódy alebo v explicitných kontrolách vyrovnávacej pamäte uvedené inak; pozri [RFC7234].

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 451 Unavailable For Legal Reasons je špecifikovaný v časti 3 časti RFC7725.

Ako vyhodiť stavový kód 451 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 451 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(451) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 451

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 451 Unavailable For Legal Reasons) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 451 Unavailable For Legal Reasons
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=451
Stav: 451 Unavailable For Legal Reasons
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 451 Unavailable For Legal Reasons

Ako vytvoriť vlastnú chybovú stránku pre stavový kód 451

Vytvorenie vlastnej chybovej stránky 451 Unavailable For Legal Reasons je pomerne jednoduché v prípade webových serverov Apache aj NGINX.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedným z najbežnejších webových serverov na internete. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 451 Unavailable For Legal Reasons v serveri "Apache", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: .htaccess
ErrorDocument 451 /errors/451.html

NGINX Webserver

Podobne ako webový server Apache, aj NGINX je na internete široko používaný. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 451 Unavailable For Legal Reasons v serveri "NGINX", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: sites-enabled/default
error_page 451 /451.html;
location = /451.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 451 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Aké účinky má stavový kód 451 na SEO?

V prvom rade je dôležité pochopiť, že vyhľadávače, najmä Google, sa neustále snažia poskytovať čo najlepší používateľský zážitok. To znamená, že neustále upravujú svoje algoritmy tak, aby podporovali kvalitný, relevantný a dostupný obsah. Stavový kód HTTP 451 Unavailable For Legal Reasons vysiela robotom vyhľadávača jasný signál, že obsah je z právnych dôvodov neprístupný.

Bezprostredne po zavedení stavového kódu 451 Unavailable For Legal Reasons boli webové stránky, ktoré vrátili tento kód, vo výsledkoch vyhľadávania degradované alebo úplne odstránené. Má to dobrý dôvod: ak používateľ klikne na odkaz vo výsledkoch vyhľadávania a dostane sa na stránku, ktorá nie je dostupná, vedie to k frustrácii. Vyhľadávače sa chcú vyhnúť tejto negatívnej skúsenosti používateľa, a preto reagujú na stavový kód 451 Unavailable For Legal Reasons negatívne.

Z dlhodobého hľadiska môže opakované používanie stavového kódu 451 Unavailable For Legal Reasons pre rôzne zdroje na webovej lokalite viesť k tomu, že vyhľadávače klasifikujú túto webovú lokalitu ako menej spoľahlivú alebo menej hodnotnú. To môže následne ovplyvniť celkovú výkonnosť webovej lokality v oblasti SEO.

Ďalší nepriamy účinok sa týka spätných odkazov. Odkazy z iných webových lokalít sú dôležitým faktorom pre umiestnenie vo vyhľadávačoch. Ak však určitý obsah často vracia stavový kód 451 Unavailable For Legal Reasons, webové lokality, ktoré na tento obsah odkazovali, sa môžu rozhodnúť odkaz odstrániť, aby neovplyvnili používateľský zážitok svojich návštevníkov. Tým by sa ešte viac znížila hodnota a dôvera v webové stránky.

Existujú však aj stratégie, ktoré môžu majitelia webových stránok použiť na minimalizáciu negatívneho vplyvu stavového kódu 451 Unavailable For Legal Reasons na SEO. Jednou z možností je poskytnúť jasné a informatívne chybové stránky, ktoré používateľom vysvetlia dôvod nedostupnosti obsahu a ponúknu alternatívne zdroje alebo spôsoby konania.

Konštanty v programovacích jazykoch

http.StatusUnavailableForLegalReasons
Response::HTTP_UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS
:unavailable_for_legal_reasons
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub