306

Switch Proxy

Oficiálna stránka Deprecated
Prístup k prostriedku je možný len prostredníctvom konkrétneho proxy servera.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 306

Stavový kód 306 Switch Proxy bol definovaný v predchádzajúcej verzii tejto špecifikácie, už sa nepoužíva a tento kód je rezervovaný.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 306 Switch Proxy je špecifikovaný v časti 6.4.6 časti RFC 7231.

Protokol HTTP

prebiehajúce práce

Ako vyhodiť stavový kód 306 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 306 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(306) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 306

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 306 Switch Proxy) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 306 Switch Proxy
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=306
Stav: 306 Switch Proxy
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 306 Switch Proxy

Kompatibilita stavového kódu 306 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

Response::HTTP_RESERVED
:reserved
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub