494

Request header too large

Neoficiálne (nginx)
Klient odoslal príliš veľkú požiadavku HTTP alebo sú prenášané hlavičky HTTP príliš dlhé.

Všeobecné vysvetlenie stavového kódu 494

prebiehajúce práce

Špecifikácia stavového kódu HTTP 494

prebiehajúce práce

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 494 Request header too large je špecifikovaný v časti Module ngx_http_core_module časti HTTP NGINX.

Ako vyhodiť stavový kód 494 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 494 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(494) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 494

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 494 Request header too large) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 494 Request header too large
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=494
Stav: 494 Request header too large
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 494 Request header too large

Kompatibilita stavového kódu 494 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub